Tato stránka používá soubory cookies v zájmu poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Podmínky uchovávání nebo přístup ke cookies lze nastavit ve vašem prohlížeči.

Novinky

18.2.
2019
Nová verze
Přejmenování sloupce "Počet spojů"

Novinky:
 • na pravé straně aplikace přibylo tlačítko "?" pro zobrazení Nápovědy aplikace, na které se nyní intenzívně pracuje.
Opravy:
 • sloupec "Počet spojů" byl přejmenovaný na "Počet vjezdů", protože použitý algoritmus počítá celkové vjezdy na příslušnou zastávku, kde se spoj v daný den může započítat vícekrát.
13.2.
2019
Nová verze
Finalizace nástroje SPOJE ZASTÁVKY

Novinky:
 • v parametrech je možné zadat více obcí, částí obcí nebo konkrétních zastávek
 • v parametrech přibyly filtry na linky a dopravce
 • při určování období je možné nastavit aktuální a zítřejší datum, aktuální a minulý měsíc, čtvrtletí a rok
 • přibylo generování výkazů po dnech
 • při exportu do Excelu se vytváří sumární sešit, kde jsou zahrnuty výsledky pro všechny dopravce
 • zapamatování naposledy zadávaných parametrů
 • drobné úpravy designu aplikace.
Opravy:
 • několikanásobné zrychlení výpočetního algoritmu
 • odstraněna chyba pro započítávání spojů jedoucích přes půlnoc.
24.1.
2019
Nová verze

Změna v exportech do Excelu

Novinky:

 • změna vzhledu úvodní stránky (přibylo okno s novinkami)
 • zmena způsobu generování výkazů
 • změna v exportech do Excelu.

Úprava generovaní výkazů:

 • generování seznamů i samotný export do Excelu se provádí na serveru úlohou "ve frontě" - klient je informován o stavu úlohy
 • generování seznamu pro zobrazení v tabulce se přeruší po překročení 1.000 záznamů
 • export do Excelu je nezávislý na zobrazení v tabulce, vždy se exportují všechny záznamy pro příslušné zadání.

Export do Excelu:

 • export do Excelu se provádí po dopravcích
 • v excelovském sešitu byly doplněny řádky se zadáním a součty
 • server klientské aplikaci posílá jeden komprimovaný soubor (formát .zip), který obsahuje všechny sešity s výsledky pro jednotlivé dopravce
 • názvy souborů pro excelovské sešity jsou jedinečné a jsou odvozené od zadání a samotných výsledků
 • export do Excelu je navržen tak, aby se jednotlivé sešity mohly bez větších ručních úprav použít jako podklad pro vystavování faktur.

14.1.
2019
Nová verze

Generování dlouhých seznamů.

Novinky:

 • v pravém horním rohu aplikace na stránce SPOJE ZASTÁVKY přibyla ikona na zobrazení informace o používaných datech
 • kontrola délky zadaného období před samotným generováním seznamu spojů zastávky. V případě, že zadané období překročí 13 měsíců, tak se sestava nevygeneruje a uživateli se to oznámí formou chybového hlášení.

Opravy:

 • odstraněn problém při generování seznamů spojů pro delší časové období.
11.1.
2019
Nová verze

Aplikace je funkční na všech standartních typech webových prohlížečů.

Novinky:

 • aplikace je zabezpečená
 • v zadání parametrů se vybírá období pomocí jednoho kalendáře
 • v zadání parametrů se určuje, zda se výsledný seznam bude generovat po linkách nebo po spojích
 • samotný výpočet se provádí asynchronně a jeho průběh je zobrazen animací
 • výsledný seznam obsahuje informaci o zadaných parametrech a je umožněna jejich změna
 • výsledný seznam je automaticky vhodně seskupený podle příslušných sloupců v závislosti od typu generování
 • výsledný seznam je zobrazen na jedné stránce.

Opravy:

Aplikace se spustí při libovolném zadaní některé z adres:
     http://www.ivykony.cz
     http://ivykony.cz
     https://www.ivykony.cz
     https://ivykony.cz
resp. jen natypováním ivykony.cz nebo www.ivykony.cz v příslušném prohlížeči.