Tato stránka používá soubory cookies v zájmu poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Podmínky uchovávání nebo přístup ke cookies lze nastavit ve vašem prohlížeči.

Novinky

30.6.
2023
NOVÁ VERZE
Správa stanovišť na zastávkách
Novinky:
V nástroji pro správu stanovišť:
 • přibyla možnost importovat nastavení stanovišť ze souboru ST2.
 • přibyla možnost ukládat a načítat nastavení stanovišť spojů přímo v aplikaci iVykony.
22.6.
2023
NOVÁ VERZE
Správa stanovišť na zastávkách
Novinky:
Nový nástroj pro správu stanovišť na zastávkách umožňuje:
 • optimalizované přiřazení stanovišť jednotlivým spojům na autobusovém nádraží/zastávce.
 • tlačení vývěsek s odjezdy spojů pro autobusové nádraží a jednotlivá stanoviště.
11.8.
2021
NOVÁ VERZE
Končící spoje
Opravy:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY byl opraven algoritmus na výpočet končících spojů.
6.8.
2021
NOVÁ VERZE
Spoje OD  DO a končící spoje
Novinky:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY přibyl parametr SPOJE OD - DO na výpočet statistik pro spoje, jejichž tarifní vzdálenosti jsou z definovaného intervalu.
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY přibyl parametr KONČÍCÍ SPOJE na zobrazení počtu takových spojů, které ve vybrané zastávce/stanici jízdu končí.
Opravy:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY se sloupec "Počet vjezdů" přejmenoval na "Vjezdy".
 • do nástroje SPOJE ZASTÁVKY byla z nastavení přesunuta volba VYPISOVAT PŘÍJEZD A ODJEZD.
 • v nástroji VÝKONY se vzdálenosti počítají s přesností na metry.
9.3.
2020
Nová verze
Vypisovaní času příjezdu a odjezdu

Novinky:
 • v nastaveních přibyla volba VYPISOVAT PŘÍJEZD A ODJEZD, která zabezpečí zobrazení času příjezdu a času odjezdu v zastávce/stanici při generování a exportu seznamu spojů PO DNECH.
27.2.
2020
Nová verze
Předplatné na měsíční bázi

Novinky:
 • jednotlivé produkty se dají předplatit na libovolný počet měsíců od 1 měsíce po 12 měsíců (doposud jen na 1 měsíc, 3 měsíce nebo 1 rok).
11.12.
2019
Nová verze
Oprava výpočtů při přechodu grafikonu

Opravy:
 • odstraněna chyba ve výpočtech v případě, že sledované období obsahuje datum přechodu grafikonu (např. za celý měsíc prosinec).
28.11.
2019
Nová verze
Export výsledků do CSV

Novinky:
 • výsledky vygenerované pro nástroj VÝKONY se mohou exportovat přímo ve formátu CSV.
 • kontrola emailových domén při registraci.
 • vylepšení systému objednávek (notifikační emaily před skončením licence ...).
 • odpověď na otázku Jak zaplatit objednávku? na podstránce ČASTÉ DOTAZY.
Opravy:
 • validace IČ v uživatelském profilu.
31.10.
2019
Nová verze
Vylepšení nástroje VÝKONY

Novinky:
 • v parametrech funkce VÝKONY přibyl filtr na obce/části obce/zastávky resp. stanice.
 • sumární sešit nástroje VÝKONY pro seznamy generované PO SPOJÍCH obsahuje rozpis spojů.
 • novým uživatelům je umožněna aktivace bezplatné zkušební verze po dobu 2 týdnů.
 • je zajištěna automatická aktualizace dat jízdních řádů.
Opravy:
 • byla opravena Nápověda pro nástroj VÝKONY a OBJEDNÁVKY.
 • byla upravena podstránka ČASTÉ DOTAZY.
16.10.
2019
Nová verze
Omezení pro uživatele s neplatnou licencí

Novinky:
 • nepřihlášenému uživateli nebo uživateli s neplatnou licencí se zobrazuje a exportuje přibližně 10% z celkových výsledků.
 • při objednávce se kontroluje překrytí platností aktuálních licencí s platností licence pro nový produkt.
Opravy:
 • oprava IČ DPH při vystavování dokladů v češtině.
25.9.
2019
Nová verze
Zahájení komerčního prodeje

Novinky:
 • je spuštěn komerční prodej, který vyžaduje registraci uživatele. Následně je možné objednávat z nabídky produktů v Ceníku.
 • byla vytvořena sekce "Časté dotazy".
Opravy: 
 • linky, u kterých během sledovaného období došlo ke změně jízdního řádu, se exportují na stejném řádku.
 • byl odstraněn problém, který vznikal během filtrování tabulky dle sloupce Datum.
 • byl odstraněn problém různé výšky řádků tabulek.
27.5.
2019
Nová verze
Doplnění ceníku

Novinky:
 • doplnili jsme pro oba nástroje informativní ceník, který bude platný po spuštění komerčního prodeje.
 • po stisku tlačítka "?" na stránce VÝKONŮ se zobrazí v pravé části aplikace nápověda pro tento nástroj.
Opravy:
 • při použití funkce Copy and Paste ve filtru LINKY se tento filtr správně naplní požadovanými čísly linek/vlaků.
 • v názvu souborů pro jednotlivé dopravce pro nástroj VÝKONY se uvádí zkratky okresů, pro které byl seznam výkonů vygenerovaný resp. text "OkresyBezOmezení", pokud ve filtru OKRESY nebyl zvolen žádný okres.
3.5.
2019
Nová verze
Oprava výpočtů nástroje VÝKONY

Novinky:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY se při výběru objektů rozlišuje pomocí piktogramu autobusová zastávka a železniční stanice.
Opravy:
 • v nástroji VÝKONY se správně vypočítávají kilometry pro linky, kde se změnil jízdní řád v průběhu sledovaného období.
 • ve filtru pro LINKY se při změně jízdního řádu správně nabízí číslo linky jen jedenkrát.

17.4.
2019
Nová verze
Dokončení nástroje VÝKONY

Novinky:
 • v nástroji VÝKONY se výpočty provádí automaticky i nad úplnými vlakovými daty.
 • doplnili jsme filtr na DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, kde umožňujeme z jednotlivých dat přidávat různé druhy dopravních prostředků. Pro tento filtr je k dispozici i volba "kromě vybraných", pomocí které se k výpočtu použijí všechny dopravní prostředky, které nejsou uvedené ve filtru.
 • ve filtru LINKY je možné načíst linky pomocí funkce Copy and Paste.
 • pro oba nástroje byla doplněna v nastavení volba U ZASTÁVEK UVÁDĚT REGIONY, která umožní ve výsledné tabulce i v samotných excelovských výstupech generovat zastávky s příslušností ke státu a okresu.
Opravy:
 • výkaz pro VÝKONY se generuje pokud je ve filtru OKRESY aspoň jeden okres, nebo ve filtru LINKY aspoň jedna linka, nebo ve filtru DOPRAVCI aspoň jeden dopravce.
29.3.
2019
Nová verze
Generování seznamů po provozovnách a podle IČ

Novinky:
 • pomocí nastavení volby EXPORT PO PROVOZOVNÁCH v NASTAVENÍCH se v průběhu exportu do Excelu provozovny se stejným IČ exportují samostatně nebo agregovaně.
 • výkony podle tarifních kilometrů je možné generovat v případě, že je ve filtru OKRESY zadaný aspoň jeden okres, nebo ve filtru LINKY zadaná aspoň jedna linka, nebo ve filtru DOPRAVCI zadaný aspoň jeden dopravce.
 • po stisknutí tlačítka "?" na stránce SPOJE ZASTÁVKY se zobrazí v pravé části aplikace nápověda pro tento nástroj.
Opravy:
 • v nástroji VÝKONY byl opravený algoritmus na dělení hran s nepárovými kilometry při změně na hranicích okresů.
 • text "IČO" byl v celé aplikaci včetně výkazů nahrazen textem "IČ".
1.3.
2019
Nová verze
První testovací verze nástroje VÝKONY

Novinky:
 • v nástroji SPOJE ZASTÁVKY přibyl sloupec "Četnost", kde je uveden počet dní provozu spoje pro příslušnou zastávku
 • přibyl nástroj VÝKONY, ve kterém je dostupná první testovací verze nástroje pro výpočet výkonů podle tarifních kilometrů.
18.2.
2019
Nová verze
Přejmenování sloupce "Počet spojů"

Novinky:
 • na pravé straně aplikace přibylo tlačítko "?" pro zobrazení Nápovědy aplikace, na které se nyní intenzívně pracuje.
Opravy:
 • sloupec "Počet spojů" byl přejmenovaný na "Počet vjezdů", protože použitý algoritmus počítá celkové vjezdy na příslušnou zastávku, kde se spoj v daný den může započítat vícekrát.
13.2.
2019
Nová verze
Dokončení nástroje SPOJE ZASTÁVKY

Novinky:
 • v parametrech je možné zadat více obcí, částí obcí nebo konkrétních zastávek
 • v parametrech přibyly filtry na linky a dopravce
 • při určování období je možné nastavit aktuální a zítřejší datum, aktuální a minulý měsíc, čtvrtletí a rok
 • přibylo generování výkazů po dnech
 • při exportu do Excelu se vytváří sumární sešit, kde jsou zahrnuty výsledky pro všechny dopravce
 • zapamatování naposledy zadávaných parametrů
 • drobné úpravy designu aplikace.
Opravy:
 • několikanásobné zrychlení výpočetního algoritmu
 • odstraněna chyba pro započítávání spojů jedoucích přes půlnoc.
24.1.
2019
Nová verze

Změna v exportech do Excelu

Novinky:

 • změna vzhledu úvodní stránky (přibylo okno s novinkami)
 • zmena způsobu generování výkazů
 • změna v exportech do Excelu.

Úprava generovaní výkazů:

 • generování seznamů i samotný export do Excelu se provádí na serveru úlohou "ve frontě" - klient je informován o stavu úlohy
 • generování seznamu pro zobrazení v tabulce se přeruší po překročení 1.000 záznamů
 • export do Excelu je nezávislý na zobrazení v tabulce, vždy se exportují všechny záznamy pro příslušné zadání.

Export do Excelu:

 • export do Excelu se provádí po dopravcích
 • v excelovském sešitu byly doplněny řádky se zadáním a součty
 • server klientské aplikaci posílá jeden komprimovaný soubor (formát .zip), který obsahuje všechny sešity s výsledky pro jednotlivé dopravce
 • názvy souborů pro excelovské sešity jsou jedinečné a jsou odvozené od zadání a samotných výsledků
 • export do Excelu je navržen tak, aby se jednotlivé sešity mohly bez větších ručních úprav použít jako podklad pro vystavování faktur.

14.1.
2019
Nová verze

Generování dlouhých seznamů.

Novinky:

 • v pravém horním rohu aplikace na stránce SPOJE ZASTÁVKY přibyla ikona na zobrazení informace o používaných datech
 • kontrola délky zadaného období před samotným generováním seznamu spojů zastávky. V případě, že zadané období překročí 13 měsíců, tak se sestava nevygeneruje a uživateli se to oznámí formou chybového hlášení.

Opravy:

 • odstraněn problém při generování seznamů spojů pro delší časové období.
11.1.
2019
Nová verze

Aplikace je funkční na všech standartních typech webových prohlížečů.

Novinky:

 • aplikace je zabezpečená
 • v zadání parametrů se vybírá období pomocí jednoho kalendáře
 • v zadání parametrů se určuje, zda se výsledný seznam bude generovat po linkách nebo po spojích
 • samotný výpočet se provádí asynchronně a jeho průběh je zobrazen animací
 • výsledný seznam obsahuje informaci o zadaných parametrech a je umožněna jejich změna
 • výsledný seznam je automaticky vhodně seskupený podle příslušných sloupců v závislosti od typu generování
 • výsledný seznam je zobrazen na jedné stránce.

Opravy:

Aplikace se spustí při libovolném zadaní některé z adres:
     http://www.ivykony.cz
     http://ivykony.cz
     https://www.ivykony.cz
     https://ivykony.cz
resp. jen natypováním ivykony.cz nebo www.ivykony.cz v příslušném prohlížeči.