Tato stránka používá soubory cookies v zájmu poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Podmínky uchovávání nebo přístup ke cookies lze nastavit ve vašem prohlížeči.

iVykony

Analýza dopravních výkonů

Webová aplikace iVykony slouží k výpočtu vjezdů do daného autobusového nádraží resp. železniční stanice a k výpočtu výkonů linek resp. vlaků dle tarifních kilometrů.

Nástroj SPOJE ZASTÁVKY slouží hlavně správcům autobusových nádraží k vytvoření přehledů o spojích pro danou zastávku za dané období, které se pak použijí jako podklady pro fakturaci poplatků za vjezdy do sledovaného nádraží. V parametrech nástroje SPOJE ZASTÁVKY je krom jiného umožněn i vícestupňový výběr objektů zájmu (obec, část obce respektive konkrétní zastávka), což usnadňuje tvorbu podkladů uživatelům, spravujících více nádraží. Samotný export výsledků probíhá ve formátu pro Excel v samostatných sešitech pro jednotlivé dopravce. Současně je k dispozici i sešit agregující informace o všech dopravců, kterých se export týká.

Nástroj VÝKONY počítá výkony linek resp. vlaků dle tarifních kilometrů. Správný výpočet tarifních kilometrů je důležitý, protože je hlavním ukazatelem dopravní obslužnosti daného území v souvislosti s výkony prováděné ve veřejném zájmu v rámci organizaci osobní veřejné dopravě. Pro sledované území je doporučeno zadávat v parametrech nástroje VÝKONY odpovídající okresy příslušného kraje. Samotný export výsledků probíhá ve formátu pro Excel v samostatných sešitech pro jednotlivé dopravce. Současně je k dispozici i sešit agregující informace o všech dopravců, kterých se export týká.

Výsledné seznamy jsou vytvořeny na základě platných jízdních řádů ČR, konkrétně dle datových souborů, které obsahují autobusové a vlakové spoje. V případě, že období, za které se má vytvořit přehled obsahuje i dobu přechodu grafikonu, tak ve výsledném souboru budou obsaženy jízdy spojů/vlaků z aktuálního a z nového (s platností od data změny) grafikonu.

Aplikace iVykony je zpoplatněna. K jejímu používání a získání požadovaných údajů (exporty) musíte být na stránkách přihlášeni a mít platnou odpovídající licenci dle požadovaného produktu.

Novinky
11.12.
2019
Nová verze
Oprava výpočtů při přechodu grafikonu

28.11.
2019
Nová verze
Export výsledků do CSV

31.10.
2019
Nová verze
Vylepšení nástroje VÝKONY