Tato stránka používá soubory cookies v zájmu poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Podmínky uchovávání nebo přístup ke cookies lze nastavit ve vašem prohlížeči.

iVykony

Analýza dopravních výkonů

Webová aplikace iVykony slouží k výpočtu vjezdů do daného autobusového nádraží resp. železniční stanice a k výpočtu výkonů linek resp. vlaků dle tarifních kilometrů.

Nástroj SPOJE ZASTÁVKY slouží hlavně správcům autobusových nádraží k vytvoření přehledů o spojích pro danou zastávku za dané období, které se pak použijí jako podklady pro fakturaci poplatků za vjezdy do sledovaného nádraží. V parametrech nástroje SPOJE ZASTÁVKY je krom jiného umožněn i vícestupňový výběr objektů zájmu (obec, část obce respektive konkrétní zastávka), což usnadňuje tvorbu podkladů uživatelům, spravujících více nádraží. Samotný export výsledků probíhá ve formátu pro Excel v samostatných sešitech pro jednotlivé dopravce. Současně je k dispozici i sešit agregující informace o všech dopravců, kterých se export týká.

Nástroj VÝKONY počítá výkony linek resp. vlaků dle tarifních kilometrů. Správný výpočet tarifních kilometrů je důležitý, protože je hlavním ukazatelem dopravní obslužnosti daného území v souvislosti s výkony prováděné ve veřejném zájmu v rámci organizaci osobní veřejné dopravě. Pro sledované území je doporučeno zadávat v parametrech nástroje VÝKONY odpovídající okresy příslušného kraje. Samotný export výsledků probíhá ve formátu pro Excel v samostatných sešitech pro jednotlivé dopravce. Současně je k dispozici i sešit agregující informace o všech dopravců, kterých se export týká.

Výsledné seznamy jsou vytvořeny na základě platných jízdních řádů ČR, konkrétně dle datových souborů, které obsahují autobusové a vlakové spoje. V případě, že období, za které se má vytvořit přehled obsahuje i dobu přechodu grafikonu, tak ve výsledném souboru budou obsaženy jízdy spojů/vlaků z aktuálního a z nového (s platností od data změny) grafikonu.

Aplikace iVykony je zpoplatněna. K jejímu používání a získání požadovaných údajů (exporty) musíte být na stránkách přihlášeni a mít platnou odpovídající licenci dle požadovaného produktu.

Novinky
11.8.
2021
NOVÁ VERZE
Končící spoje
6.8.
2021
NOVÁ VERZE
Spoje OD  DO a končící spoje
9.3.
2020
Nová verze
Vypisovaní času příjezdu a odjezdu