Vítejte na stránce iVykony

V posledních dnech roku 2018 jsme pro Vás připravili nástroj SPOJE ZASTÁVKY, který slouží k vytvoření seznamu spojů pro vybranou zastávku ve zvoleném období.

Seznam se tvoří podle platných jízdních řádů ČR, momentálně ze souborů Autobusy ČR 2018 (úplná data s historií) a Autobusy ČR 2019 (úplná data s historií). V případě, že období, za které se má seznam vytvořit, obsahuje přechod grafikonu (v roce 2018 to byl 9. prosinec), tak se do výsledného seznamu dostanou do 8.12.2018 spoje ze souboru Autobusy ČR 2018 a od 9.12.2018 spoje ze souboru Autobusy ČR 2019.

Výsledný seznam lze libovolně seskupit (doporučujeme seskupení podle dopravců) a v zobrazeném tvaru vyexportovat do excelu na další zpracování. Počet jednotlivých exportů není a ani nebude omezen.

Začátkem roku 2019 zpřístupníme i nástroj VÝKONY na výpočet výkonů linek podle tarifních kilometrů. Následně se spustí komerční využití stránky iVykony.

Za tým společnosti INPROP

Ivan Jančura, jednatel

Novinky14.1.2019

Generování dlouhých seznamů spojů pro zastávku.
Odstraněn problém při generování seznamů spojů pro delší časové období.
Zároveň se před samotným generováním seznamu kontroluje délka zadaného období. V případě, že zadané období překročí 13 měsíců, tak se sestava nevygeneruje a uživateli se to oznámí formou chybového hlášení.
Informace o datech.
V pravém horním rohu aplikace přibyla ikona na zobrazení informace o používaných datech.