Tato stránka používá soubory cookies v zájmu poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Podmínky uchovávání nebo přístup ke cookies lze nastavit ve vašem prohlížeči.

iVykony

Analýza dopravních výkonů
Novinky
30.6.
2023
NOVÁ VERZE
Správa stanovišť na zastávkách
22.6.
2023
NOVÁ VERZE
Správa stanovišť na zastávkách
11.8.
2021
NOVÁ VERZE
Končící spoje

Webová aplikace iVykony obsahuje nástroje:

Spoje zastávky

Výpočet vjezdů na autobusové stanice resp. železniční stanice.

Vytvoření seznamu spojů pro danou zastávku během zvoleného období pro vytvoření podkladů pro fakturaci za jízdy na sledované autobusové stanice.

V parametrech nástroje SPOJE ZASTÁVKY je kromě jiného umožněný také vícenásobný výběr objektů zájmu (obec, část obce nebo konkrétní zastávka) pro usnadnění tvorby podkladů pro uživatele, kteří spravují více autobusových stanic.

Samotný export výsledků se provádí do Excelu ve samostatných sešitech pro jednotlivé dopravce. Současně je k dispozici také souhrnný sešit, kde jsou uvedeny vypočítané údaje pro všechny dotčené dopravce.

Výkony

Výpočet výkonů linek resp. vlaků podle tarifních kilometrů.

Výkony linek resp. vlaků podle tarifních kilometrů jsou hlavním ukazatel dopravní obslužnosti území.

V parametrech nástroje VÝKONY se doporučuje zadat zkoumané území výběrem okresů příslušného kraje/krajů.

Výsledky se exportují do Excelu v samostatných sešitech pro jednotlivé dopravce. K dispozici je také jeden souhrnný sešit s výkony pro všechny dotčené dopravce.

Stanoviště

Optimalizace přiřazení stanovišť linkám a tisk vývěsek.

Optimální přiřazení nástupišť/výstupišť pro spoje linek na konkrétní autobusové stanici/zastávce.

Uživatel má možnost přiřadit spojům bez nástupišť/výstupišť nástupiště/výstupiště podle aktuálního přiřazení nebo znovu navrhnout optimální přiřazení nástupišť/výstupišť všem spojům.

Nástroj také umožňuje tisk vývěsek s QR kódy pro jednotlivá nástupiště/výstupiště a jeden souhrnný vývěsek pro celou autobusovou stanici/zastávku.

V bezplatné verzi získáte 10 % výsledků. Pokud byste chtěli využít plný potenciál naší aplikace, nabízíme různé verze licencí. Mám zájem